Ajo-opetus

Parasta autokoulua Tampereella

Yleistä kuvailua opetuksen laadusta, menetelmistä jne.

On monta syytä valita Autokoulu Pirkka

 • Oppilaidemme hylkäämisprosentit ovat todella alhaiset.

 • Meillä sisältyy enemmän aitoja ajotunteja opetukseen kuin keskimäärin autokouluissa Tampereella (esimerkiksi liukkaan kelin ajoharjoitus suoritetaan aidolla jäällä).

 • Tampereen autokouluista meillä on käytössämme nykyaikaisimmat opetusmenetelmät ja ajoneuvot.
 • Kanssamme asiointi on helppoa – meillä on laajat aukioloajat, kursseja alkaa joka viikko ja autokouluajan voit valita oman kalenterisi mukaan aamupäivään tai iltapäivään гидра андроид.

 • Autokoulu Pirkka on perinteinen perheyritys, emme kuulu mihinkään autokouluketjuun.

Otsikko

Turvallisuuskoulutus (EAS)

Ensimmäistä ajokorttiaan suorittavan turvallisuuskoulutus on neljän tunnin teoriaopetus tieliikenteen perusteista.

 • Liikennejärjestelmä ja kuljettajan vastuu liikenteessä
 • Liikennesäännöt
 • Erilaiset tienkäyttäjät ja niiden säännöt
 • Asenteet ja suhtautuminen liikenteen haasteisiin

Riskientunnistamiskoulutus

Riskientunnistamiskoulutus järjestetään B-ajokorttia suorittavalle ja koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

 • Teoriaopetuksen (4 h) aiheina liikenteen toimintaympäristön hahmottaminen ja turvallisuuden ylläpitäminen.

 • Ajo-opetuksessa (4 h) harjoitellaan taajama-ajoa, maantieajoa, pimeän aikaan ajoa ja liukkaalla kelillä ajoa.

Pimeänajo

Pimeällä ajamisen koulutus voi Pohjois-Euroopassa olla kesäaikaan hankala toteuttaa, joten käytössämme on pimeän ajon simulaattori jolloin harjoittelu ei ole sidoksissa vuodenaikaan. Pimeänajon koulutus sisältää mm. valojen käyttöä, merkinantoja, oikeita ajonopeuksia ja etäisyyksiä sekä ohitustilanteita. Lisäksi opetellaan kuinka toimia oikein yllättävissä tilanteissa pimeällä.

Ajokyvyn arviointi

Terveysperusteisessa ajokyvyn arvioinnissa nimensä mukaisesti arvioidaan sairauden tai ikääntymisen vaikutusta kuljettajan ajokykyyn https legalrc. Koulutettu liikenneopettaja tekee arvion kuljettajan ajamisesta autokoulun autolla hänen tyypillisen ajoympäristönsä mukaisissa, monialaisissa liikennetilanteissa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisuuden ohella erityisesti kuljettajan harkintakykyyn, havainnointiin ja tarkkaavaisuuteen. Arvioinnin perusteella voidaan varmistua turvallisen ajamisen edellytyksistä. Arviointi on luottamuksellinen ja arvioinnin tarkoituksena on tukea lääkäriä ajo-oikeutta koskevissa päätöksissä.

Ajokyvyn arviointi 140 €
Hintaan sisältyy:

 • 1 ajokerta
 • palautekeskustelu

 • lausunto ajokyvyn arvioinnista

Autokoulu Pirkka

Toimisto avoinna:
Ma-To 10-17, Pe 10-16

Ajotunnit ajetaan sovitusti:
Ma-To 8-19, Pe 8-16

Tervetuloa:
Pyynikintori 1
33230 Tampere